Author Archives: Mul Boomverzorging

Natuurlijk sociaal

Social return is een methodiek om werkgelegenheid te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Niet schrikken maar in Nederland vallen maar liefst 1.3 miljoen mensen onder deze doelgroep! Social return wordt voluit ook wel ‘social return of investment’ genoemd en staat tevens bekend onder de afkortingen SR en SROI.

Bij Peter Mul Boomverzorging vinden wij het belangrijk dat iedereen een kans krijgt in onze maatschappij. Wij bieden dan ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans tot een leer/werkplek binnen ons bedrijf. Wanneer je graag buiten bent en graag met je handen werkt, is er altijd wel een plek te vinden binnen onze organisatie.

SROI een kans voor de toekomst

Sociaal zijn, zit in onze genen. Waar wij wonen is het heel normaal dat je voor elkaar klaar staat en waar kan een beetje helpt. Wij zien SROI dan ook niet als verplichting maar als een kans voor de toekomst. Om de jeugd te stimuleren om ons vak ook zo leuk te vinden geven wij dan regelmatig groenles op praktijk- en basisscholen.

Meedenkers in het groen

Maatwerk Kwekerij is onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord en leren deelnemers met een psychiatrische achtergrond het agrarische vak. Zij krijgen van zeer ervaren vakmensen uit de agrarische industrie instructie en ondersteuning. De ervaring(en) die door hen worden opgedaan is een eerste stap om weer toe te groeien naar een regulier arbeidsproces.

In het naastgelegen activiteitencentra worden tuinmeubelen, houtenspeelgoed, vogelhuisjes, openhaard hout en plantenbakken gemaakt en verkocht. Naast dat dit een mooie dagbesteding is, leren de deelnemers er veel van en zijn ze ook nog eens duurzaam bezig.

Natuurlijk sociaal

Toen wij de vraag kregen of wij Maatwerk Kwekerij aan boomstammen konden helpen, hoefden wij niet lang na te denken. Naast dat onze gekapte bomen circulair verwerkt worden, zijn ze straks ook te vinden bij Maatwerk Kwekerij waar zij tot hardhout en planken worden vervaardigd door de deelnemers. Kijk voor meer informatie op Kwekerij Heiloo.

Peter Mul Boomverzorging  staat altijd open voor nieuwe ideeën zowel circulair als maatschappelijk.

Toekomst van het Noord-Hollandse landschap

In Noord-Holland hebben wij een mooie diversiteit aan landschappen van tulpenvelden tot robuuste natuur met hoge biodiversiteit. Van de wadden tot de vogelrijke gebieden bij Amsterdam zijn er zo’n 96 natuurgebieden waar mens en dier van kunnen genieten.

Onderhoud landschap

Om deze natuurgebieden te kunnen laten floreren is het belangrijk dat aanleg, onderhoud en herstel van het landschap duurzaam en met zorg voor Flora, Fauna worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het zetten van vleermuisschermen en ijsvogelwanden, stobbewallen waar onder andere egels gebruik van kunnen maken en natuurlijk de paddenpoelen.

Meer Groen

De missie van Peter Mul Boomverzorging is meer groen voor mens, dier en klimaat. Voor het Hoogheemraadschap, Recreatieschappen, Staatsbosbeheer en gemeenten onderhouden wij bosvakken en planten bosplantsoenen en bomen aan zodat de leefgebieden van de Noord-Hollandse habitat soorten veilig worden gesteld. Onze hoveniers leveren met hun vakkennis en passie voor de natuur hun bijdrage tot het onderhoud van ons mooie Noord-Hollandse landschap. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Natuurlijk circulair

Een circulaire economie is gericht op het maximaliseren van de herbruikbaarheid van grondstoffen en het minimaliseren van waarde vernietiging. Doordat producten en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt, behouden grondstoffen hun waarde. In een oneindige keten gaan materialen rond waardoor afval er niet of amper meer is.

Waarom natuurlijk ciculair?

Omdat Peter Mul Boomverzorging bomen die ziek zijn of een gevaar zijn voor mens en dier verwijdert, deze klein maakt en versnippert. Deze snippers worden gebruikt om parken te verfraaien en dienen als tijdelijke wandelpaden bij bijvoorbeeld evenementen. Na verloop van tijd worden deze snippers weer opgenomen door de natuur.

Steeds vaker worden deze bomen niet alleen versnippert maar krijgen ze een hele nieuwe bestemming zoals hekwerken of zelfs zitjes voor in parken. Stronken worden achtergelaten of neergelegd voor ecozones die de biodiversiteit ten goede komt.

Wij dagen jullie architecten, gemeenten en Hoogheemraadschappen dan ook uit om nog meer natuurlijk circulair te ontwerpen. Wij worden er in ieder geval erg blij van.

Geplaatst in Blog berichten |
Elektrische versnipperaar

Duurzaamheid door gereedschap

Bij Peter Mul Boomverzorging is onze missie meer groen voor mens, dier en klimaat. Deze grote missie is niet alleen maar een mooie quote voor aan de muur maar geeft ons richting in onze bedrijfsvloering. Wij kijken dan ook altijd hoe onze werkzaamheden beter en duurzamer kunnen. Innovaties op dit gebied volgen wij dan ook op de voet.

100% elektrisch – zonder uitstoot

Onze nieuwe aanwinst is de TP Zero Emission houtversnipperaar. Deze versnipperaar is 100% elektrisch en heeft geen uitstoot. Hij is stad- en milieuvriendelijk, maakt minder geluid dan andere versnipperaars, stinkt niet, heeft een krachtige invoer en werkt veilig wat voor onze mensen in het veld ook heel belangrijk is.

Om je een idee te geven hier wat cijfers elektrisch vs benzine vs diesel:

Zo brengt dit gereedschap ons weer een stukje dichter bij onze missie en daar worden wij blij van.

Steeds meer elektrisch

Naast onze nieuwe aanwinst werken wij bij Peter Mul Boomverzorging met nog veel meer gereedschap op elektriciteit. Onze kettingzagen, bladblazers en heggenscharen laden wij op met een stekker. En zo wordt ons arsenaal aan gereedschap steeds groener.

Groot in grote tuinen

Naast het bouwen van huizen is het ook belangrijk dat rond die huizen genoeg groen is waardoor de mensen zich ook thuis voelen in hun buurt. In het ontwerp van deze nieuwe buurten wordt er dan ook steeds meer aandacht besteed aan het groen. Denk aan planten, plassen en speelplekken voor mens en dier.

De tuinen van Ursem

Bij de ontwikkeling van het nieuwbouwplan de Tuinen in Ursem staat duurzaamheid voorop. Alle woningen zijn energiezuinig gebouwd en in de leefomgeving is veel ruimte gemaakt voor groen. Door minder verharding en aanleggen van meer groen kan regenwater beter z’n weg vinden in de grond en de extra bomen zorgen voor minder hittestress en meer biodiversiteit. In deze nieuwe woonomgeving is dan ook volop ruimte om te spelen en te ontmoeten. Een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Aanleg met beleid

Deze grote tuinen hebben andere aandacht nodig dan de huis- en keukentuin. De hoveniers van Peter Mul Boomverzorging hebben er voor gezorgd dat de wensen van de tuinarchitect zijn nageleefd en dat mens en dier in deze nieuwe wijk nog lang kunnen genieten van hun nieuwe woonomgeving. Voor meer informatie over aanleg en onderhoud van parken, grote tuinen en bedrijfstuinen, neem contact met ons op.

In de bomen

Wat is een European Tree Technician?

In de boomverzorging is niet alleen kennis van bomen maar ook van vele andere gebieden van de openbare ruimte belangrijk. In projecten zijn vaak verlichting, riolering, wegenbouw en bomen samen geïntegreerd. Een boomdeskundige zal dan ook samenwerken met professionals uit verschillende disciplines.

Om het vak te upgraden heeft de European Arboricultural Council, de EAC, het certificaat voor European Tree Technician in het leven geroepen. Om dit certificaat te kunnen behalen is een toegespitste opleiding van IPC Groene Ruimte vereist wat met een examen wordt afgesloten.

Een European Tree Technician oftewel een ETT-er is een breed inzetbare specialist op het gebied van boomonderzoek, -beheer, -beleid en organisatie. In de praktijk houden ETT-ers zich als allround boomspecialist bezig met onderzoek aan bomen, zowel met groeiplaatsonderzoek als met boomveiligheidsonderzoek.

Wat doet een European Tree Technician

Een European Tree Technician heeft drie belangrijke competenties:

• Een ETT-er heeft kennis van boomverzorging en boombeheer en gebruikt deze voor beheer en onderzoek van bomen.

• ETT-er kan zelfstandig boomonderzoek uitvoeren, inspecties verrichten, procedures volgen en advies uitbrengen.

• ETT-er kan boomverzorgingswerkzaamheden organiseren en coördineren, rekening houdend met wettelijke, juridische, arbotechnische en sociale aspecten.

De European Tree Technicians van Peter Mul Boomverzorging BV zijn boomverzorgers die op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in ons vakgebied, beleid en projectorganisatie. Wil je weten wat onze European Tree Technicians voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

In de bomen

Waarom VTA controles uitvoeren

Een VTA controle is een methode om bomen te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidscontroleur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Zorgplicht

In Nederland heeft de eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie is en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Het is dus verstandig om uw bomen af en toe te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongelukken te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat.
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het potentiële risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom.

Hoe werkt een Visual Tree Assessment?

De eerste stap die een boomverzorger of inspecteur zal uitvoeren tijdens een visual tree assessment is een uitgebreid visueel onderzoek van de boom, waarbij gekeken wordt naar zaken zoals de algehele conditie en vitaliteit van de boom, het groeigedrag van de boom, vlekken of breuken op de schors of stam, zichtbare holtes, breuk risico’s en de aanwezigheid van vruchtlichamen of zwammen. Tevens wordt er op de boom geklopt om te controleren op holtes in de boom en dood hout.

Als er uit deze eerste fase niks naar voren komt dat wijst op een veiligheidsrisico dan hoeft er verder niks meer gecontroleerd te worden en is de VTA controle ten einde. Worden er echter wel problemen geconstateerd, dan is nader onderzoek noodzakelijk, zodat er een goed plan van aanpak opgesteld kan worden voor het verbeteren van de veiligheid. Afhankelijk van de gevonden problemen kunnen er maatregelen worden getroffen zoals snoeien, het verwijderen van dode takken, het aanbrengen van kroonverankering, of zelfs het rooien of kappen van de boom.

VTA controle laten uitvoeren

Wil jij een VTA controle uit laten voeren?Neem dan contact contact met ons op.

B.P Slijkerman stalstrooisel en mestafvoer

“Wij zijn in aanraking gekomen met Peter Mul boomverzorging via een collega transporteur. Hij heeft in samenspraak met Peter Mul het transport aan ons overgedragen toen hij ermee stopte. 

Wij verzorgen de aan- danwel afvoer van snippers, takken en rondhout af werklocaties van Peter Mul naar de diverse afnemers.

Ik zou zeker Peter Mul boomverzorging aanbevelen omdat vakmanschap, passie en veiligheid hoog bij hun in het vaandel staan. Wij hopen nog vele jaren met ze te kunnen samenwerken.”

– Bart Slijkerman, B.P.Slijkerman stalstooisel en mestafvoer –

www.slijkermanstalstrooisel.nl

Slijkerman met boomstammen
Geplaatst in Referenties | Leave a reply

Het Scheepvaartmuseum

“Ik deed altijd zelf het tuinonderhoud bij ons depot in Hoogwoud. Als ik op vakantie ging nam iemand anders het van mij over. Die vakantie lukte dat niet en toen is het uitbesteed aan Peter Mul Boomverzorging.

Sindsdien maaien ze gras, bestrijden ze onkruid, schouwen ze de sloten en doen ze het grotere snoeiwerk. Het is bij Peter Mul Boomverzorging zo dat ze niet klaar zijn wanneer het gras eraf is. Het werk is pas klaar als alles netjes achtergelaten kan worden.

Ik raad Peter Mul Boomverzorging aan omdat het werk altijd netjes gedaan wordt en de samenwerking erg goed is.”

– André Leek, Depotbeheerder, Het Scheepvaartmuseum –

www.hetscheepvaartmuseum.nl

Geplaatst in Referenties | Leave a reply

Gemeente Hoorn

“Wij werken al een aantal jaar samen met Peter Mul Boomverzorging. Wanneer er bomen gekapt of gesnoeid moeten worden binnen de gemeente nemen wij vaak contact met ze op.

Als ik iets vraag word het over het algemeen snel geregeld wat erg prettig werkt. De prijs- kwaliteit verhouding is goed en ik raad Peter Mul Boomverzorging dan ook aan.”

– Johan Knoeff, Gemeente Hoorn –

www.hoorn.nl

Geplaatst in Referenties | Leave a reply