In de boomverzorging is niet alleen kennis van bomen maar ook van vele andere gebieden van de openbare ruimte belangrijk. In projecten zijn vaak verlichting, riolering, wegenbouw en bomen samen geïntegreerd. Een boomdeskundige zal dan ook samenwerken met professionals uit verschillende disciplines.

Om het vak te upgraden heeft de European Arboricultural Council, de EAC, het certificaat voor European Tree Technician in het leven geroepen. Om dit certificaat te kunnen behalen is een toegespitste opleiding van IPC Groene Ruimte vereist wat met een examen wordt afgesloten.

Een European Tree Technician oftewel een ETT-er is een breed inzetbare specialist op het gebied van boomonderzoek, -beheer, -beleid en organisatie. In de praktijk houden ETT-ers zich als allround boomspecialist bezig met onderzoek aan bomen, zowel met groeiplaatsonderzoek als met boomveiligheidsonderzoek.

Wat doet een European Tree Technician

Een European Tree Technician heeft drie belangrijke competenties:

• Een ETT-er heeft kennis van boomverzorging en boombeheer en gebruikt deze voor beheer en onderzoek van bomen.

• ETT-er kan zelfstandig boomonderzoek uitvoeren, inspecties verrichten, procedures volgen en advies uitbrengen.

• ETT-er kan boomverzorgingswerkzaamheden organiseren en coördineren, rekening houdend met wettelijke, juridische, arbotechnische en sociale aspecten.

De European Tree Technicians van Peter Mul Boomverzorging BV zijn boomverzorgers die op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in ons vakgebied, beleid en projectorganisatie. Wil je weten wat onze European Tree Technicians voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

In de bomen