Bomen Snoeien

Bomen snoeien zorgt voor een gezonde en veilige boom, mits het snoeien natuurlijk op de juiste wijze gebeurt. Het snoeien van bomen is onder te verdelen in drie onderdelen:

Begeleidingssnoei

Het begeleiden van jonge bomen tot de volwassen fase door middel van snoei. Hierbij wordt onder andere gelet op takstand, dubbele top en opkroonhoogte.

Onderhoudssnoei

Snoeien van volwassen bomen met handhaving van de kroonvorm. Hierbij worden slechte of dode takken verwijderd en de kroon wordt uitgedund.

Knot –en Leibomensnoei

Het knotten van wilgen en het snoeien van lei-lindes zijn voornamelijk de werkzaamheden. Ook valt te denken aan het snoeien van oude fruitbomen en het snoeien van dak –of vormbomen zijn onderdelen.

Wil je meer weten over het verantwoord snoeien van bomen voor jouw project?
Bel: 0226-353247.

vakmanschap