MVO

Peter Mul Boomverzorging BV vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, er aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties.

Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (People, Planet, Profit). Dit wil zeggen, op een winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor Social Return of Social Return on Investment (SROI) bestaan meerdere definities en is vaak meerdere uitleg mogelijk. Binnen het bedrijf verstaan wij onder social return het begrip dat de overheid hanteert:

‘Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.’

Eén van onze kernwaarden is Teamwork. Wij bieden dan ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans tot een leer/werkplek binnen ons bedrijf. Vind jij dit interessant neem dan contact met ons op.