MVO

Peter Mul Boomverzorging BV vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor volgende generaties. Onze missie is niet voor niets “meer groen voor mens, dier en klimaat”.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het beleid van Peter Mul Boomverzorging is zorgen voor continuïteit en rendement van de onderneming door het bieden van arbeidsplaatsen waar de medewerkers voorop staan. Veiligheid staat boven alles maar wij kijken ook hoe we het werk voor collega’s zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Daarnaast realiseren wij een milieubewuste bedrijfsvoering door te werken op basis van BRL boomverzorging, ISO 9001, erkend iepen aannemer , CO2 prestatieladder, ErBo, erkend leerbedrijf en VCA** certificering.

Innovatie en CO2 reductie

Het minimaliseren van de milieubelasting begint vaak bij het inrichten en ontwikkelen van de processen. Een goed voorbeeld hiervan is het versnipperen en vervoeren van de snipper in een werkgang. Wij hebben dit proces geoptimaliseerd waardoor een brandstofbesparing van 3000 liter per jaar het gevolg was. Dit is vergelijkbaar met het brandstofverbruik van twee gezinsauto’s per jaar!

Ons doel is jaarlijks onze CO2 uitstoot te reduceren. Dit doen wij o.a. door de zonnepanelen op ons nieuwe bedrijfspand, het stimuleren van collega’s om zuinig te rijden en gebruik te maken van elektrisch gereedschap. Stammen worden gesorteerd waar zaagfabrieken er nieuw leven aan geven in de vorm van tafels, meubels, hekwerken en pallets. Ons snipperafval wordt in uitgezeefde versie gebruikt als basisstof voor bomengrond en onze stronken worden ingezet voor ecozones. Zo krijgen alle geoogste bomen, takken, stammen en stronken een nieuwe waardevolle plek op onze mooie aarde.

Social Return

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt in onze maatschappij. Wij bieden dan ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans tot een leer/werkplek binnen ons bedrijf.

Om de jeugd te stimuleren om ons vak ook zo leuk te vinden geven wij regelmatig groenles op praktijk- en basisscholen. Weet jij iemand die graag buiten is en met zijn handen wil werken?
Neem contact met ons op.

Hekwerk
Elektrische versnipperaar