ETW

Het internationaal erkende European Treeworker Certificaat (ETW) staat voor gedegen vakkennis, met aandacht voor veiligheid, natuurbehoud en milieubescherming. Het ETW-certificaat wordt verstrekt door de European Arboricultural Council. Om aan het ETW-examen te mogen deelnemen, moet aan hoge eisen worden voldaan op het gebied van opleiding, kennis en ervaring.

De ETW’ers van Peter Mul Boomverzorging BV zijn boomverzorgers die op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in ons vakgebied en meer.