Erkend Iepen aannemer

Eén van de onmisbare pijlers bij het in stand houden van de iep in ons land is het op de juiste wijze saneren en verwerken van het iepenhout.

Vooral het op tijd en efficiënt saneren en daarna onschadelijk maken van het vrijgekomen hout is één van de grootste problemen. De bomenrooiers en houtverwerkende bedrijven vormen hierin een zeer belangrijke schakel. Door de sanering en verwerking van het iepenhout op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden, kan de Iepziekte bestrijding krachtig worden aangepakt en het uitbreken van epidemieën worden voorkomen.

Peter Mul Boomverzorging BV is erkend Iepen Aannemer.

Certificaat Erkend Iepen aannemer (pdf).