VTA controle

Periodieke boomcontroles zijn essentieel om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Mogelijke problemen kunnen zo tijdig opgemerkt worden en mogelijke risico’s van schade die hieruit voort kunnen vloeien kan worden verminderd of weggenomen.

Wij kunnen VTA controles uitvoeren om de bomenbestand in kaart te brengen. Wij maken hiervoor gebruik van een geautomatiseerd systeem.

Ontvang een overzichtelijke rapportage waarbij de bomen traceerbaar zijn en eventuele problemen in kaart zijn gebracht. Aan jou de keuze om gevaarlijke situaties door ons op te laten lossen of om de problemen zelf op te lossen.

Heb jij een VTA controle nodig? Neem dan contact met ons op.