CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2-emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. Neem contact (link contactpagina) met ons op zodat wij kunnen verbeteren.

Vanaf 2023 is ons bedrijf niveau 5 op de CO2 prestatieladder gecertificeerd.

Op basis van onderzoek verwacht Peter Mul Boomverzorging een reductie van de scope 3 CO2 emissie te kunnen bereiken wanneer gericht maatregelen worden genomen door de belangrijkste ingehuurde bedrijven te helpen CO2 te reduceren.

Inmiddels zijn de behaalde doelen voor de scope 1 en 2 in het jaar 2023 ten opzichte van het basisjaar 2020 met 27,1% behaald.

Co2 prestatieladder certificaat (pdf)

2024:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019: