Een VTA controle is een methode om bomen te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidscontroleur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Zorgplicht

In Nederland heeft de eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie is en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Het is dus verstandig om uw bomen af en toe te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongelukken te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat.
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het potentiële risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom.

Hoe werkt een Visual Tree Assessment?

De eerste stap die een boomverzorger of inspecteur zal uitvoeren tijdens een visual tree assessment is een uitgebreid visueel onderzoek van de boom, waarbij gekeken wordt naar zaken zoals de algehele conditie en vitaliteit van de boom, het groeigedrag van de boom, vlekken of breuken op de schors of stam, zichtbare holtes, breuk risico’s en de aanwezigheid van vruchtlichamen of zwammen. Tevens wordt er op de boom geklopt om te controleren op holtes in de boom en dood hout.

Als er uit deze eerste fase niks naar voren komt dat wijst op een veiligheidsrisico dan hoeft er verder niks meer gecontroleerd te worden en is de VTA controle ten einde. Worden er echter wel problemen geconstateerd, dan is nader onderzoek noodzakelijk, zodat er een goed plan van aanpak opgesteld kan worden voor het verbeteren van de veiligheid. Afhankelijk van de gevonden problemen kunnen er maatregelen worden getroffen zoals snoeien, het verwijderen van dode takken, het aanbrengen van kroonverankering, of zelfs het rooien of kappen van de boom.

VTA controle laten uitvoeren

Wil jij een VTA controle uit laten voeren?Neem dan contact contact met ons op.