Een circulaire economie is gericht op het maximaliseren van de herbruikbaarheid van grondstoffen en het minimaliseren van waarde vernietiging. Doordat producten en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt, behouden grondstoffen hun waarde. In een oneindige keten gaan materialen rond waardoor afval er niet of amper meer is.

Waarom natuurlijk ciculair?

Omdat Peter Mul Boomverzorging bomen die ziek zijn of een gevaar zijn voor mens en dier verwijdert, deze klein maakt en versnippert. Deze snippers worden gebruikt om parken te verfraaien en dienen als tijdelijke wandelpaden bij bijvoorbeeld evenementen. Na verloop van tijd worden deze snippers weer opgenomen door de natuur.

Steeds vaker worden deze bomen niet alleen versnippert maar krijgen ze een hele nieuwe bestemming zoals hekwerken of zelfs zitjes voor in parken. Stronken worden achtergelaten of neergelegd voor ecozones die de biodiversiteit ten goede komt.

Wij dagen jullie architecten, gemeenten en Hoogheemraadschappen dan ook uit om nog meer natuurlijk circulair te ontwerpen. Wij worden er in ieder geval erg blij van.