Boomverzorging Drechterland

Drechterland verbindt Hoorn en Enkhuizen en wordt door het Markermeer gescheiden van Flevoland. In de Middeleeuwen voeren hier de grote handelsschepen over de Zuiderzee, langs de Westfriese Omringdijk richting de havenstad Hoorn om hun lading te lossen. Achter de dijk ligt een waterrijk landbouw- en veeteeltgebied. Drechterland wordt gekenmerkt door karakteristieke lintbebouwing van langgerekte dorpen met haaks daarop de smalle lange percelen van de landerijen

Peter Mul Boomverzorging is sinds 1998 gespecialiseerd boomverzorger in de regio. Wij beschikken over diverse certificaten omdat wij het belangrijk vinden dat wij de juiste opleidingen en kennis hebben om het boomverzorgers- en hoveniersvak duurzaam uit te kunnen voeren met zorg voor Flora en Fauna. Met onze European Tree Workers (ETW) en boomveiligheidscontroleurs kunnen wij een compleet pakket aanbieden voor Drechterland.

Wij kenmerken ons door de praktische aanpak waarbij onze klanten en kwaliteit centraal staan. Onze missie is meer groen voor mens, dier en klimaat ook binnen de gemeente Drechterland. Waar kunnen wij jou mee helpen? Neem contact met ons op.