Boomverzorging SED

De SED organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De gemeenten geven opdracht aan de SED om wettelijke taken, bestuurlijke opgaven en politieke ambities uit te voeren. Werkprocessen en de manier van dienstverlenend zijn zoveel mogelijk hetzelfde in de drie gemeenten, maar de SED organisatie houdt wel rekening met specifieke wensen over de ‘couleur locale’ en beleidsvrijheid. De SED organisatie is een echte netwerkorganisatie, actief in veel samenwerkingsverbanden in de regio.

Peter Mul Boomverzorging is sinds 1998 gespecialiseerd boomverzorger in de regio. Wij beschikken over diverse certificaten omdat wij het belangrijk vinden dat wij de juiste opleidingen en kennis hebben om het boomverzorgers- en hoveniersvak duurzaam uit te kunnen voeren met zorg voor Flora en Fauna. Met onze European Tree Workers (ETW) en boomveiligheidscontroleurs kunnen wij een compleet pakket aanbieden voor SED.

Wij kenmerken ons door de praktische aanpak waarbij onze klanten en kwaliteit centraal staan. Onze missie is meer groen voor mens, dier en klimaat ook binnen de SED. Waar kunnen wij jou mee helpen? Neem contact met ons op.