Boomverzorging Schagen

Schagen heeft een rijke historie met veel verschillende ontwikkelingen rondom de kust, de stad en het platteland. Het kustgebied is een belangrijke toeristentrekken .Het gebied tussen de kust en de stad Schagen wordt gekenmerkt door de landbouwgronden met veel bollenvelden.

Peter Mul Boomverzorging is sinds 1998 gespecialiseerd boomverzorger in de regio. Wij beschikken over diverse certificaten omdat wij het belangrijk vinden dat wij de juiste opleidingen en kennis hebben om het boomverzorgers- en hoveniersvak duurzaam uit te kunnen voeren met zorg voor Flora en Fauna. Met onze European Tree Workers (ETW) en boomveiligheidscontroleurs kunnen wij een compleet pakket aanbieden binnen Schagen.

Wij kenmerken ons door de praktische aanpak waarbij onze klanten en kwaliteit centraal staan. Onze missie is meer groen voor mens, dier en klimaat ook binnen de gemeente Schagen. Waar kunnen wij jou mee helpen? Neem contact met ons op.