Boomverzorging Alkmaar

Alkmaar beschikt over voor deze stad karakteristieke oude grachten, cafés, restaurants en winkels. Alkmaar is alom bekend om zijn vele hofjes en grachten. De Alkmaarse kaasmarkt is al meer dan vier eeuwen een traditie, die tegenwoordig jaarlijks door 100.000 mensen wordt bezocht. Het CBS noemt Alkmaar als de vijfde winkelstad van Nederland gemeten naar de diversiteit van het winkelaanbod. De vele windmolens behoren tot de cultuurhistorisch waardevolle streekeigen bebouwing met een voor de gehele regio bijzondere betekenis.

Peter Mul Boomverzorging is sinds 1998 gespecialiseerd boomverzorger in de regio. Wij beschikken over diverse certificaten omdat wij het belangrijk vinden dat wij de juiste opleidingen en kennis hebben om het boomverzorgers- en hoveniersvak duurzaam uit te kunnen voeren met zorg voor Flora en Fauna. Met onze European Tree Workers (ETW) en boomveiligheidscontroleurs kunnen wij een compleet pakket aanbieden voor Alkmaar.

Wij kenmerken ons door de praktische aanpak waarbij onze klanten en kwaliteit centraal staan. Onze missie is meer groen voor mens, dier en klimaat ook binnen de gemeente Alkmaar. Waar kunnen wij jou mee helpen? Neem contact met ons op.